1 / 2
2 / 2

Quyết định công nhận Tốt nghiệp Đại học Cao đẳng chính quy 2011

Đại học - Cao đẳng — vào March 1, 2011 lúc 1:40 pm

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng chính quy 2011 các lớp D06VTA1, D06THA1, D06QBA1, C07VTA1, C07THA1 cơ sở TP. Hồ Chí Minh của Giám đốc Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông.

Cao đẳng Chính quy đợt 1

Đại học Chính quy đợt 2

Đại học Chính quy đợt 3