1 / 2
2 / 2

Quy định về thi và công nhận kết quả các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo đại học chính quy

Đại học - Cao đẳng, Liên thông — vào August 11, 2010 lúc 10:34 pm

Quy định về thi và công nhận kết quả các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:

Các văn bản liên quan:

>>Quy định về thi và công nhận kết quả các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo ĐH chính quy
>>Đơn xin miễn thi-miễn thi học phần Tiếng Anh
>>Đơn xin dự thi học phần Tiếng Anh