1 / 2
2 / 2

Mẫu giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Đại học - Cao đẳng — vào March 18, 2011 lúc 10:20 am

Phòng Giáo vụ – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh bổ sung mẫu giấy Giới thiệu thực tập Tốt nghiệp cho sinh viên các năm cuối. Sinh viên có thể tải tại đây hoặc vào mục Quy Chế & Biểu Mẫu (mục con của Đào tạo) để tải các văn bản khác.