1 / 2
2 / 2

Hiệu chỉnh lịch thi tốt nghiệp chi tiết từng buổi thi _ kỳ thi tốt nghiệp ngày 05&06/06/2014

Đại học - Cao đẳng, Liên thông — vào June 3, 2014 lúc 1:58 pm

Sinh viên khóa CĐCQ 2011, ĐHLT CQ khóa 2011, ĐHCQ khóa 2010 ngành Kế toán & sinh viên ĐH, CĐ các khóa trước đã được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 05-06/6/2014 xem lịch thi chi tiết từng buổi thi tại đây Lich thi_hieu chinh