1 / 2
2 / 2

Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2010 – 2011 (các lớp chính quy)

Đại học - Cao đẳng — vào March 19, 2011 lúc 2:25 am

Phòng Giáo vụ, Khảo thí thông báo tới sinh về lịch thi lần II cho các lớp Đại học – Cao đẳng chính quy năm học 2010 – 2011. Thông tin chi tiết sinh viên tải trong file đính kèm tại đây.