Hiệu chỉnh ngày thi tốt nghiệp của khóa ĐHCQ 2010-2015

Sinh viên, Đại học - Cao đẳng — vào November 25, 2014 lúc 3:20 pm

Sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 2010-2015 chú ý: lịch thi đã thay đổi, xem thông báo kèm theo:

THAY DOI LICH THI TOT NGHIEP D10