1 / 2
2 / 2

Hiệu chỉnh kế hoạch tốt nghiệp của khóa ĐHCQ 2010

Đại học - Cao đẳng — vào October 17, 2014 lúc 9:28 am

SV ĐHCQ K2010 lưu ý:

Kế hoạch tốt nghiệp có điều chỉnh cho sát với tình hình thực tế, SV xem bản hiệu chỉnh kế hoạch tốt nghiệp số 235/KH-GV&CTSV (thay thế kế hoạch tốt nghiệp số 158/KH-GV&CTSV) tại đây: 235_hieu chinh ke hoach tot nghiep dhcq k2010