1 / 2
2 / 2

Danh sách sinh viên khóa 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 hệ ĐH, CĐ chính quy, năm học 2012-2013

Đại học - Cao đẳng, Kết quả học tập, Sinh viên — vào November 5, 2012 lúc 10:27 am

Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách sinh viên bị buộc thôi học, tạm ngừng học năm học 2011-2012 (QD duyet DS sv DHCD bi tam ngung hoc, thoi hoc NH 2011-2012), Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên chính thức năm học 2012-2013 hệ chính quy: khóa 2009, khóa 2010, khóa 2011 và danh sách tạm của khóa 2012  (DSSV HE CHINH QUY_KHOA 2008-2012_NH 2012-2013)