1 / 2
2 / 2

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học hệ chính quy

Đại học - Cao đẳng — vào June 27, 2009 lúc 8:27 pm

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngày 27.6.2009, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã chính thức công bố và cam kết với xã hội, với người học về chuẩn đầu ra trình độ đại học hệ chính quy các ngành đào tạo của Học viện.
Các chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo đại học hệ chính quy đã được chính thức ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-ĐT&KHCN ngày 26.6.2009 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo. Theo đó, nội dung chuẩn đầu ra của Học viện được thể hiện trong sáu yêu cầu đối với sinh viên khi tốt nghiệp là Kiến thức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Năng lực, Hành vi và Ngoại ngữ.

Cụ thể:
>>Ngành Điện tử – Viễn thông
>>Ngành Điện – Điện tử
>>Ngành Công nghệ thông tin
>>Ngành Quản trị kinh doanh
>>Ngành Kế toán