1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Thông tin ngành đào tạo

Giới thiệu các ngành nghề đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh 2017

1. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG Mã ngành: 52520207 Thời gian đào tạo: 4,5 năm Khối lượng kiến thức: 145 tín chỉ Bằng tốt nghiệp: KỸ SƯ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG Giới thiệu sơ lược: Từ thiết bị vệ tinh đến các tuyến cáp xuyên đại dương, từ chiếc máy thu hình,…

THÔNG TIN NGÀNH ĐÀO TẠO 2015

          Học viện Công  nghệ Bưu chính Viễn thông có tổng số 8 ngành đào tạo là: Kỹ thuật điện tử,  truyền thông; Công nghệ thông tin; Công nghệ đa phương tiện; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Quản trị kinh doanh; Kế toán; An toàn thông tin; Marketing. 1. NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN…

Thông tin về các ngành nghề đào tạo năm 2013

THÔNG TIN VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2013 Năm 2013, với việc  mở thêm hai ngành đào tạo mới là An toàn thông tin và Marketing, Học viện Công  nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ có tổng số 8 ngành đào tạo là: Kỹ thuật điện tử,  truyền thông; Công nghệ thông tin; Công…