1 2 3

Các tin trong chuyên mục Thông báo

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2013   Căn cứ Thông báo số: 460/TB-HV, của Giám đốc Học viện ký ngày 06/06/2013, về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2013 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn…

Thông báo nhận giấy báo dự thi đối với các thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện Cơ sở (mã đơn vị: 99)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi hệ Đại học, Cao đẳng chính quy và hệ Liên thông chính quy trực tiếp tại Học viện Cơ sở (Mã đơn vị ĐKDT: 99) về việc…

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức vừa làm vừa học năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013 Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT…

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013   Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 về việc sửa đổi, bổ…

Thông báo thay đổi thời gian học BSKT dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký học Bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ về việc thay đổi thời khóa biểu học như sau: – Thời gian bắt đầu dự kiến ban đầu:…

Kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ hệ chính quy và liên thông đại học năm 2013 nộp trực tiếp tại Học viện (Mã đơn vị ĐKDT: 99)

Căn cứ kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy và hồ sơ đăng ký…

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2013 Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo…

Thông báo tuyển sinh Đại học Bằng thứ hai năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI NĂM 2013 Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ thông báo số 184/TB-HĐTS, của Giám đốc Học viện…

Thông báo xét tuyển Đại học theo hình thức giáo dục từ xa năm 2013

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC GIÁO DỤC TỪ XA         Căn cứ Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức…

Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2013

THÔNG BÁO V/v: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (sau đây gọi tắt là Học viện) thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm…