Các tin trong chuyên mục Quy chế tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Các thí sinh có thể tham khảo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại đây

Quy chế tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ 2

Các thí sinh có thể tham khảo quy chế tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ 2 tại đây

Quy chế tuyển sinh hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học

Các thí sinh có thể tham khảo quy chế tuyển sinh hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại đây