Các tin trong chuyên mục Tuyển sinh

TKB bổ sung kiến thức và ôn tập hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 1 – 2011 (dự kiến)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh kế hoạch và thời khóa biểu học bổ sung kiến thức và thời khóa biểu ôn tập (dự kiến) hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 1 – 2011. Kế hoạch ôn tập liên thông…

Thông báo tuyển sinh Liên thông CĐ lên ĐH đợt I-2011

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2011 TẠI CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH Căn cứ Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 của…

Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2011

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển…

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2011

Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2011 của Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại TP Hồ Chí Minh. Thí sinh có thể tham khảo mức điểm chuẩn năm 2009 và 2010 dưới đây. Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao…

Kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ Liên thông CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo đến các thí sinh kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010 Kết quả phúc khảo

Điểm trúng tuyển và một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Liên thông đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo đến các thí sinh điểm trúng tuyển và một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 2 – 2010..

Một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Đại học hình thức VLVH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Đại học hình thức VLVH đợt 2 – 2010

Thông báo phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh về việc phúc khảo kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010. Download mẫu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng lên…

Thông báo trúng tuyển và triệu tập học hệ đại học từ xa khóa 2010 – 2013 và 2010 – 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo đến các thí sinh danh sách trúng tuyển và triệu tập học hệ đại học từ xa đợt 2 – 2010… Kính gửi: Những thí sinh trúng tuyển đợt gọi học từ 20-23/12/2010 – Căn cứ chỉ tiêu tuyển mới hệ…

Kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010 download