1 2 3 4

Các tin trong chuyên mục Tuyển sinh

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh vừa làm vừa học

CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC (Trích Điều 6. “Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ GDĐT) 1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng: Nhóm ưu tiên Mã đối…

Thời khóa biểu ôn tập kiến thức hệ Liên thông đợt 2 năm 2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo kết thời khóa biểu ôn tập kiến thức hệ Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 2 năm 2010…

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010

Một số giấy tờ cần thiết khi nhập học DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 – ĐẠI HỌC Kỹ thuật Điện tử viễn thông (101) Kỹ thuật Điện – Điện tử (102) Công nghệ thông tin (104) Quản trị kinh doanh (401) Kế toán (402) DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 – CAO…

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010: THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010 Căn…

Một số giấy tờ cần thiết khi nhập học

Thí sinh đến Học viện CNBCVT Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh) làm thủ tục nhập học trong 2 ngày 25-26/9/2010 (đối với hệ Đại học) và 07-08/10/2010 (đối với hệ Cao đẳng) (sáng từ 8h, chiều từ 13h30). Khi đến trường…

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2010   Danh sách trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin Danh sách trúng tuyển…

Đề cương ôn tập kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông đợt 2 năm 2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đề cương ôn tập kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2010: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC Ngành…

Kế hoạch ôn tập dự thi hệ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 – 2010

Phòng Quản lý đào tạo & Thông tin tư liệu thông báo đến các thí sinh dự thi hệ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 – 2010 kế hoạch ôn tập dự thi như sau: Download

Đề cương ôn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học có thể tham khảo đề cương ôn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Theo Công văn số: 681/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Đề cương

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Cao đẳng hệ chính quy năm 2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành cao đẳng hệ chính quy năm 2010 của Học viện như sau: Download mẫu giấy cam kết đóng học phí theo qui định của Học viện tại đây.