1 2

Các tin trong chuyên mục Tuyển sinh

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2011

Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2011 của Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại TP Hồ Chí Minh. Thí sinh có thể tham khảo mức điểm chuẩn năm 2009 và 2010 dưới đây. Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao…

Kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ Liên thông CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo đến các thí sinh kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010 Kết quả phúc khảo

Điểm trúng tuyển và một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Liên thông đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo đến các thí sinh điểm trúng tuyển và một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 2 – 2010..

Một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Đại học hình thức VLVH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh một số giấy tờ cần thiết khi nhập học hệ Đại học hình thức VLVH đợt 2 – 2010

Thông báo phúc khảo điểm thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh về việc phúc khảo kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010. Download mẫu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng lên…

Thông báo trúng tuyển và triệu tập học hệ đại học từ xa khóa 2010 – 2013 và 2010 – 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.HCM thông báo đến các thí sinh danh sách trúng tuyển và triệu tập học hệ đại học từ xa đợt 2 – 2010… Kính gửi: Những thí sinh trúng tuyển đợt gọi học từ 20-23/12/2010 – Căn cứ chỉ tiêu tuyển mới hệ…

Kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2010 download    

Kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ ĐH hình thức VLVH đợt 2-2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo đến các thí sinh kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức VLVH đợt 2 – 2010. Download

Phúc khảo điểm thi hệ vừa làm vừa học đợt 2 – 2010

Thông báo nộp đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm đợt 2 2010 Download mẫu đơn xin phúc khảo

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh Liên thông và Đại học văn bằng hai

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố quyết định về việc ban hành Quy định về đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh Liên thông và Đại học văn bằng hai như sau: