1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ (CAO ĐẲNG THỰC HÀNH) Nhằm góp phần tích cực thực hiện Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định…

Lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2012 CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 của Học viện Công…

Lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012

LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2012 CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2012 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ…

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012

THÔNG BÁO V/v Xét tuyển bổ sung vào đại học, cao đẳnghệ chính quy năm 2012 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012;…

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 08/8/2012 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng…

Thông báo xét tuyển hệ Đại học văn bằng 2 năm 2012

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2012 TẠI KHU VỰC PHÍA NAM Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển hệ đại học văn bằng 2 năm 2012 tại khu vực phía Nam như sau: 1. NGÀNH ĐÀO…

Thông báo công bố kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012

THÔNG BÁO V/v: Công bố kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012   Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kết quả thi…

Thời khóa biểu BSKT hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH 2012

Học viện Công nghệ Bưu chinh Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức (lớp BSKT thứ 2) ngành ĐTVT và lớp BSKT ngành Quản trị kinh…

Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức và Ôn tập kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2-2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2-2012 Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức và Ôn tập kiến thức như sau: Thời khóa biểu BSKT ngành Kỹ thuật Viễn thông…

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2012 Căn cứ Thông báo số: 398/TB-HV, của Giám đốc Học viện ký ngày 31/05/2012, về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông…