1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Tuyển sinh

Thông báo chương trình tư vấn trực tuyến thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào ĐH, CĐ chính quy 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TRỰC TUYẾN THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TẠI CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐIỆN TỬ CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Để hỗ trợ thí sinh và những người quan tâm…

Thông báo trả kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014

THÔNG BÁO V/v: Trả kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo về việc trả kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau: 1. Đối với các thí sinh nộp hồ…

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy 2014

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Học viện như sau: I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC…

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2014 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Căn cứ thông báo số 590/TB-HV ngày 31/07/2014 của Giám đốc Học viện Công…

Danh sách thí sinh tuyển thẳng và thí sinh được tiếp nhận vào học đại học, cao đẳng chính quy năm 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thí sinh là thành viên đội tuyển Olypic được tuyển thẳng vào hệ đại học-cao đẳng chính quy, thí sinh là người khuyết tật…

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy Đợt 2 – năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 – NĂM 2014 Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ thông báo số 85/TB-HV ngày…

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy bằng thứ hai Đợt 2 – năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BẰNG THỨ HAI ĐỢT 2 – NĂM 2014   Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ thông báo số…

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học hình thức VLVH Đợt 2 – năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 – NĂM 2014 Căn cứ văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm…

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học Đợt 2-năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 – NĂM 2014   Căn cứ văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa…

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 hình thức VLVH Đợt 2 – năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 – NĂM 2014 Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ…