Các tin trong chuyên mục Tuyển sinh

Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

THÔNG BÁO Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012   Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông đại học, cao đẳng; Căn cứ…

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Liên thông trình độ từ CĐ lên ĐH

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012 A. Thời gian nhập học: ngày 21/11/2012 (sáng từ 8h00’, chiều từ 13h30’) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ…

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012

THÔNG BÁO V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012   Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông đại học, cao đẳng;…

Thông báo kết quả thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012 kết quả thi tuyển sinh như sau: -Cơ sở đào tạo phía Bắc (Chi tiết) -Cơ sở đào tạo phía…

Thông báo kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012 như sau: Bảng tổng hợp danh sách và kết quả phúc khảo kèm theo

Thông báo nhập học các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các học viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012 về Học viện nhập học: Địa điểm nhập học: Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ Học viện Công nghệ…

Thông báo nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BSKT kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã tham gia lớp Bổ sung kiến thức trong kỳ tuyển sinh hệ Liên thông trình độ từ  Cao đẳng lên Đại học năm 2012 như sau: Mời các thí sinh đã tham gia và…

Thời khóa biểu và hướng dẫn thủ tục nhập học hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã trúng tuyển hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012 thời khóa biểu (xem tại đây) và hướng dẫn thủ tục nhập học (xem tại đây)

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2-2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012. Xem chi tiết tại đây.

Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012 của Học viện như sau: Tổng điểm 2 môn Cơ bản và Cơ sở từ 10,00 điểm  trở lên (không có môn nào dưới điểm 5,0) và đạt điểm Tiếng Anh…