1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Liên thông

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học Liên thông hệ chính quy

THÔNG BÁO V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học liên thông của Học viện Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (BVS) năm 2014 (thí sinh tốt nghiệp CĐ dưới 36 tháng)  Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc…

Thời khóa biểu ôn tập dự thi tuyển sinh các hệ Liên thông Đại học, ĐH bằng thứ hai và ĐH hình thức VLVH đợt 2-2014 (CẬP NHẬT)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh thời khóa biểu ôn tập dự thi các hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy, Đại học bằng thứ hai (hệ chính quy, ngành Công nghệ thông tin), Đại học hình thức…

Thông báo chuyển hồ sơ dự thi tuyển sinh các hệ Đại học bằng thứ hai, Liên thông từ CĐ lên ĐH và Đại học hình thức VLVH

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đă đăng ký dự thi tuyển sinh các hệ: Đại học bằng thứ 2, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Đại học hình thức VLVH trong năm 2013 và đợt 1 năm…

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học liên thông hệ chính quy năm 2014

THÔNG BÁO V/v Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học liên thông hệ chính quy năm 2014 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hệ chính quy năm 2014;…

Thông báo điểm chuẩn xét trúng tuyển đại học liên thông chính quy năm 2014

THÔNG BÁO V/v: Điểm chuẩn xét trúng tuyển đại học liên thông chính quy năm 2014   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn xét tuyển và điều kiện để được công nhận trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2014 của Học viện như sau: I/….

Thông báo trả kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014

THÔNG BÁO V/v: Trả kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo về việc trả kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau: 1. Đối với các thí sinh nộp hồ…

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy Đợt 2 – năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 – NĂM 2014 Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ thông báo số 85/TB-HV ngày…

Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học hình thức VLVH Đợt 2 – năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 – NĂM 2014 Căn cứ văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm…

Thông báo kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trả giấy báo dự thi tuyển sinh hệ ĐH, CĐ chính quy và Liên thông Đại học 2014

Thông báo Kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trả giấy báo dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy và Liên thông ĐH năm 2014 trực tiếp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh Căn cứ kế hoạch công tác tuyển sinh đại…

Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học chính quy năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ thông báo số 85/TB-HV ngày 14/02/2014 của Giám…