1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Đại học – Cao đẳng

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 THEO DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG VÀ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP

Thực hiện nội dung công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với cácthí sinh đủ điều kiện…

Thông báo Xác nhận nhập học đối với các thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, theo diện xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức kết hợp

Thông báo Xác nhận nhập học đối với các thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, theo diện xét tuyển thẳng và xét tuyển theo phương thức kết hợp.Căn cứ Danh sách được xét tuyển thẳng và Thông…

Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Học gì và làm gì?

Trong nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và Robot tự hành đóng vai trò hết sức quan trọng. Các chuyên gia dự đoán, chỉ trong khoảng vài thập kỷ tới, Trí tuệ nhân tạo sẽ làm tốt hơn con người trong một số việc…

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÁC NHẬN NHẬP HỌC THEO PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP NĂM 2021

I. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN CHÍNH THỨC: Các thí sinh đã được thông báo đạt ngưỡng điểm để xét trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức vào Học viện nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:–…

Thông báo Về việc Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp

Thông báo Về việc Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp. Căn cứ Thông báo số 256/TB-HV ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc…

Điều chỉnh mức thu lệ phí xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp

Căn cứ Thông báo số 256/TB-HV ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021;Thực hiện thông báo số 316/TB-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông…

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành;Thực hiện nội dung văn bản số 1444/BGDĐT-GDĐH  ngày 14 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng Giáo…

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021,Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh đại học…

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa chính thức công bố Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Theo đó năm 2021, Học viện sử dụng 03 phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT…

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo phương…