1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Tin tức

Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Mã ngành: 7510301 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử máy tính Xử lý tín hiệu và truyền thông Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-CNKTDDT_550-QD-HV

Chương trình khung Đại học Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-KTDTTT_585-QD-HV

Chương trình khung Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 8340101 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Thạc sĩ Khoa học máy tính

Mã ngành: 8480101 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Mã ngành: 8480104 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông

Mã ngành: 8520208 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

Mã ngành: 9520203 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 9480106 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Hệ thống thông tin

Mã ngành: 9480104 Chương trình khung: đang được cập nhật

Thông báo lễ trao bằng đợt 2 năm 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến sinh viên về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp cho học viên cao học, sinh viên đã tốt nghiệp như sau: 1.    HỌC VIÊN, SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 1.1    Học viên Cao…