1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Tin tức

Vinh danh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại chương trình Vinh Quang Việt Nam lần XI – 2014

Sáng nay, 23/5, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, đã diễn ra chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XI, Đây là chương trình vinh danh cấp quốc gia giới thiệu, tôn vinh các tập thể cá nhân Anh hùng, điển hình tiên tiến. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang…

ATC’14

The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) is an annual conference series, co-organized by the Radio Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communications Society (IEEE ComSoc). The goal of the series is twofold: to foster an international forum for scientific and technological exchange among Vietnamese and worldwide scientists and engineers in the fields…

FDSE 2014 (LNCS – Springer Verlag)

The annual International Conference on Future Data and Security Engineering (FDSE) is a premier forum designed for researchers and practitioners interested in state-of-the-art and state-of-the-practice activities in data, information, knowledge, and security engineering to explore cutting-edge ideas, present and exchange their research results and advanced data-intensive applications, as well as to discuss emerging issues on…

Thông báo về mức thu học phí năm học 2014 – 2015

Xem thông báo về mức thu học phí năm học 2014 – 2015 tại đây

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật Viễn thông

Mã ngành: 9520208 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Đại học Kế toán

Mã ngành: 7340301 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-KeToan_485-QD-HV

Chương trình khung Đại học Marketing

Mã ngành: 7340115 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-Marketing_523-QD-HV

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-QTKD_591-QD-HV

Chương trình khung Đại học Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành: 7329001 Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện Thiết kế đa phương tiện Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-Mutimedia_59-QD-HV

Chương trình khung Đại học An toàn thông tin

Mã ngành: 7480202 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-ATTT_881-QD-HV