1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Sinh viên

Thông báo mua bảo hiểm tai nạn sinh viên năm 2018

Thông báo mua bảo hiểm tai nạn sinh viên năm 2018

Đăng ký ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018

Đăng ký ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo v/v Đăng ký môn học HK2 năm học 2017-2017

Thông báo v/v Đăng ký môn học HK2 năm học 2017-2017

Thông báo V/v cho sinh viên nghỉ học,hoãn thi trước diễn biến của Bão số 16

Thông báo V/v cho sinh viên nghỉ học,hoãn thi trước diễn biến của Bão số 16

Tham gia ngày hội việc làm quận 9 – năm 2017

Tham gia ngày hội việc làm quận 9 – năm 2017

Thực tập sinh kế toán năm 2017-2018 tại công ty TNHH NC9 Việt Nam

Công ty TNHH NC9 Việt Nam là công ty 100% vốn Hàn Quốc được thành lập vào năm 2013, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: phần mềm, lập trình máy vi tính, dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn đầu tư, dịch vụ thiết kế website…vv… Công ty NC9 Việt Nam là tác…

THÔNG BÁO HỌC GDQP NĂM 2018

THÔNG BÁO HỌC GDQP NĂM 2018

* Sơ đồ chỉ dẫn đường vào Trung tâm giáo dục quốc phòng: * Biên chế lớp học: STT LỚP TỔNG SỐ 1 D17CQAT01-N 80 2 D17CQCN01-N + D17CQDT01-N + D17CQDT02-N 149 3 D17CQKT01-N + D17CQQT01-N + D17CQVT02-N 153 4 D17CQCN02-N + D17CQCN03-N + D17CQMR01-N (từ MSSV N17DCMR001 đến N17DCMR030) 154 5 D17CQPT01-N + D17CQVT01-N…

Thông báo v/v Khám sức khỏe đầu khóa năm 2017 cho SV hệ ĐHCQ khóa 2017

Thông báo v/v Khám sức khỏe đầu khóa năm 2017 cho SV hệ ĐHCQ khóa 2017

Thư cảm ơn Doanh nghiệp tham gia Ngày hội giao lưu Doanh nghiệp – Sinh viên năm 2017

Thư cảm ơn Doanh nghiệp tham gia Ngày hội giao lưu Doanh nghiệp – Sinh viên năm 2017

Thông tin tuyển dụng Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam

Sinh viên xem chi tiết tại đây:  TRUNG TAM MANG LUOI MOBIFONE MIEN NAM