1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Nghiên cứu khoa học

Tổng kết nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên đề năm 2011

Năm 2011 vừa qua, với hơn 130 đề tài nghiên cứu khoa học và hội thảo chuyên đề có chất lượng cao cho thấy được sự đam mê và phong trào nghiên cứu khoa học sôi nổi của sinh viên và giáo viên Học viện Cơ sở. Xem chi tiết các đề tài nghiên cứu…

Thông báo về Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ XIV

THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- EURÉKA LẦN THỨ 14 NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Kế hoạch liên tịch số:  07 /KH – LT, ngày 26  tháng 4 năm 2012) ____________ Điều 1:   ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA: 1. Đối tượng: Là sinh viên, hiện đang học tập tại…

Thông báo NCKH, hội thảo chuyên đề GV và SV năm 2011.

Căn cứ vào hoạt động khoa học công nghệ hằng năm của Học viện, Học viện cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh tiến hành triển khai kế hoạch NCKH của Giáo viên, sinh viên năm 2011, vậy đề nghị các khoa trực thuộc đăng ký kế hoạch hội nghị, hội thảo báo cáo chuyên đề…

Tổng kết NCKH & các công trình bài báo KH ở Học viện Cơ sở năm 2010

Trong năm 2010 vừa qua, tại Học viện Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và bài báo khoa học được thực hiên và công bố trên các tạp chí … Tổng kết nghiên cứu khoa học Thống kê các công trình, bài báo khoa học

Thành lập Hội đồng chức danh giáo sư năm 2010

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-HĐCDGSNN về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2010. Theo nội dung Quyết định này thì danh sách các thành viên…

Nghiệm thu các công trình khoa học

Trong những ngày đầu tháng 1 năm Kỷ Sửu 2009, mặc dù bề bộn với biết bao công việc như tổng kết công tác năm 2008, đề ra kế hoạch công tác năm 2009, tổ chức gặp mặt thăm viếng các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, nhưng Học viện Công nghệ Bưu…

Nghiên cứu khoa học – ứng dụng – phát triển và chuyển giao công nghệ

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong trường đại học góp phần tạo ra đội ngũ lao động chất lượng cao cho xã hội và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10 của Đảng là “gắn kết có hiệu quả Trường đại học với cơ sở nghiên…

Quy định tạm thời hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Học viện

Ngày 25 tháng 12 năm 2008, TS Lê Quốc Cường – Phó giám đốc HVCS thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành quyết định và qui định tạm thời về hoạt động nghiên cứu khoa học cấp học viện của các khoa đào tạo và cấp sinh viên của HVCS thành phố Hồ…

Hội thảo ứng dụng chương trình quản lý văn bản

14g00 Ngày 26/11/2008 Tại 11 Nguyễn Đình Chiểu sẽ tổ chức hội thảo ứng dụng chương trình quản lý văn bản trong hệ thống các phòng, khoa tại Học viện CNBCVT Cơ sở tại TP.HCM, thành phần tham dự: Trưởng đơn vị, thư ký đơn vị do Tổ Văn Phòng tổ chức. Đến dự với…