1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

1. Mã ngành: 73401012. Khối lượng chương trình: 126 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chi tiêu tuyển sinh năm 2021: 404. Điểm trúng tuyển năm 2020: 23,55. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…