1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1. Mã ngành: 75202162. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm).3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 704. Điểm trúng tuyển năm 2020: ngành mới mở trong năm 20215. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc…

Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Học gì và làm gì?

Trong nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và Robot tự hành đóng vai trò hết sức quan trọng. Các chuyên gia dự đoán, chỉ trong khoảng vài thập kỷ tới, Trí tuệ nhân tạo sẽ làm tốt hơn con người trong một số việc…