1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

1. Mã ngành: 75202072. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 954. Điểm trúng tuyển năm 2020: 205. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…

Ngành Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Học gì và làm gì?

Kỹ thuật điện tử – viễn thông là một trong những ngành chiếm vị trí quan trọng sự phát triển của Việt Nam, rất có triển vọng trong tương lai và có nhiều tiềm năng về cơ hội việc làm. Bài viết sau đây giới thiệu khái quát về mục tiêu chương trình đào tạo và…