1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Giới thiệu ngành đào tạo

Học ngành Kỹ Thuật Điện, Điện Tử tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có dễ kiếm việc không?

Học ngành Kỹ Thuật Điện, Điện Tử tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có dễ kiếm việc không?

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay tất cả các thiết bị, hệ thống từ đơn giản đến phức tạp trong mọi lĩnh vực đều có sự hiện diện của điện, điện tử. Vì thế mà ngành học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử được khá nhiều bạn sinh viên lựa chọn. Vậy tại…

Những điều cần biết về ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử được nhận định là một ngành không bao giờ “lỗi mốt”. Trong những năm gần đây, ngành này càng trở nên “hot” hơn. Trước cánh cửa đại học, rất nhiều bạn trẻ vẫn còn băn khoăn và chưa thực sự hiểu về ngành học này. Hãy tham khảo…

Ngành Quản trị kinh doanh

1. Mã ngành: 73401012. Khối lượng chương trình: 126 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chi tiêu tuyển sinh năm 2021: 404. Điểm trúng tuyển năm 2020: 23,55. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…

Ngành Marketing

1. Mã ngành: 73401152. Khối lượng chương trình: 127 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 654. Điểm trúng tuyển năm 2020: 24,65. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…

Ngành Kế toán

1. Mã ngành: 73403012. Khối lượng chương trình: 130 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 604. Điểm trúng tuyển năm 2020: 21,75. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…

Ngành Công nghệ đa phương tiện

1. Mã ngành: 73290012. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 854. Điểm trúng tuyển năm 2020: 23,85. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…

Ngành An toàn thông tin

Thông tin tuyển sinh năm 2021 Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 Thông tin liên quan Giới thiệu ngành An toàn thông tinNhu cầu nhân lực ngành An toàn thông tin Chương trình đào tạo Chương trình khung đại học ngành An toàn thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

1. Mã ngành: 74802012. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 1554. Điểm trúng tuyển năm 2020: 25,15. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…

Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

1. Mã ngành: 75202072. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 954. Điểm trúng tuyển năm 2020: 205. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Thông tin tuyển sinh năm 2021 Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 Thông tin liên quan Giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửNhững điều cần biết về ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiới thiệu Hệ thống nhúng Chương trình đào tạo Chương trình khung đại…