Các tin trong chuyên mục Văn bằng 2

Danh sách xét trúng tuyển hệ Đại học văn bằng 2 đợt 2 – 2010

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở TP Hồ Chí Minh thông báo danh sách trúng tuyển hệ Đại học Văn bằng 2 đợt 2 – 2010. Tên và thông tin thí sinh có trong danh sách kèm theo dưới đây. Tải về danh sách này.