Các tin trong chuyên mục Tại chức

Thông báo: Về việc đăng ký thi lại Tốt nghiệp hệ Liên thông chính quy.

Phòng giáo vụ & công tác sinh viên thông báo: Theo kế hoạch về thi Tốt nghiệp của khóa 2011_đợt 2 hệ Liên thông đại học chính quy_tại cơ sở TPHCM, dự kiến tổ chức thi Tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ  25/11/2013 đến 22/12/2013. Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên xin…

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp hệ Liên thông khóa 2012 & hệ Vừa làm vừa học khóa 2010

TKB_D10TCQT01, 04 TKB_D10TCQT02, 05 TKB_D10TCVT01, D10TCVT03 TKB_D10TCVT02, D10TCVT04 TKB_L12CQCN01 TKB_L12CQQT01 TKB_L12CQVT01 TKB_L12CQVT02 TKB_L12CQVT03

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 (2012-2013) các lớp VLVH khóa 2010

LICH THI L1 _ HK2 2012-2013_HE VLVH K2010 pdf

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 lớp D10TCQM01-K

TKB HK1_2013-2014_D10TCQM01-K

Thời khóa biểu HK1 năm học 2013-2014 lớp D10TCVT05-K

TKB HK1_2013-2014_D10TCVT05-K

Thông báo lịch nghỉ hè và tập trung năm học 2013-2014

Thông báo lịch nghỉ hè và tập trung năm học 2013-2014 CV DI 158

Tổ chức lớp học lại các môn Mạng viễn thông, Hệ thống chuyển mạch 2, Mạng và công nghệ truy nhập, Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch cho sinh viên các khóa 2011 trở về trước.

Sinh viên đăng ký học lại các môn theo Thông báo (file đính kèm) nộp đơn tại phòng Giáo vụ và CTSV, hạn chót vào ngày 08/03/2013. Xin trân trọng thông báo! Thông báo mở lớp cho sinh viên học lại!

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp hệ VLVH khóa 2010 (tại Trà Vinh)

LICH THI L2, HK2 NH 2011-2012 HE VLVH K2010 TAI TRA VINH

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp Vừa làm vừa học khóa 2009, 2010

TKB HK2_D09TCQM01-N, TKB HK2_D09TCQM02-N, TKB HK2_D09VTC1, C3, TKB HK2_D09VTC2, C4, TKB HK2_D10TCQT01, 04-N, TKB HK2_D10TCQT02, 05-N, TKB HK2_D10TCQT03, 06-K, TKB HK2_D10TCVT01, 03-N, TKB HK2_D10TCVT02, 04-N, TKB HK2_D10TCVT05-K

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 hệ VLVH khóa 2008

LICH THI L2, HK2 NH 2011-2012_HE VLVH KHOA 2008