1 2 3

Các tin trong chuyên mục Tại chức

Thông báo lịch nghỉ hè và tập trung năm học 2013-2014

Thông báo lịch nghỉ hè và tập trung năm học 2013-2014 CV DI 158

Tổ chức lớp học lại các môn Mạng viễn thông, Hệ thống chuyển mạch 2, Mạng và công nghệ truy nhập, Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch cho sinh viên các khóa 2011 trở về trước.

Sinh viên đăng ký học lại các môn theo Thông báo (file đính kèm) nộp đơn tại phòng Giáo vụ và CTSV, hạn chót vào ngày 08/03/2013. Xin trân trọng thông báo! Thông báo mở lớp cho sinh viên học lại!

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp hệ VLVH khóa 2010 (tại Trà Vinh)

LICH THI L2, HK2 NH 2011-2012 HE VLVH K2010 TAI TRA VINH

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp Vừa làm vừa học khóa 2009, 2010

TKB HK2_D09TCQM01-N, TKB HK2_D09TCQM02-N, TKB HK2_D09VTC1, C3, TKB HK2_D09VTC2, C4, TKB HK2_D10TCQT01, 04-N, TKB HK2_D10TCQT02, 05-N, TKB HK2_D10TCQT03, 06-K, TKB HK2_D10TCVT01, 03-N, TKB HK2_D10TCVT02, 04-N, TKB HK2_D10TCVT05-K

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 hệ VLVH khóa 2008

LICH THI L2, HK2 NH 2011-2012_HE VLVH KHOA 2008

Lịch ôn thi tốt nghiệp lần 2 – lớp D07THC1&C2 – hệ vừa làm vừa học

LICH ON THI TOT NGHIEP_L2_D07THC1&2

Lịch nghỉ tết nguyên đán Quý Tỵ (2013) của sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông & hệ vừa làm vừa học

LICH NGHI TET NGUYEN DAN 2013

Lịch thi lần 1 – học kỳ I năm học 2012-2013 khóa 2009 hệ vừa làm vừa học

21.11.2012_LICH THI L1, HK1_D09 VLVH

Bản hiệu chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Sinh viên xem kế hoạch đào tạo đã được hiệu chỉnh tại đây (21.11.2012_KE HOACH DAO TAO 2012-2013_HIEU CHINH)

Thời khóa biểu môn Tiếng Anh chuyên ngành cho D07QBC3

14.11.2012_TKB_TIENG ANH CHUYEN NGANH_D07QBC3