1 2

Các tin trong chuyên mục Sau đại học

Thông báo tuyển sinh cao học 2011 không tập trung 20 tháng

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ…

Tuyển sinh trình độ Tiến Sĩ năm 2011

Ngày 17.02.2011, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký thông báo số 105/TB-ĐT&KHCN về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Học viện.   THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2011 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về việc ban hành Quy chế đào…

Thông báo đợt tập trung cao học

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp Hồ Chí Minh thông báo về việc tập trung đợt 3 năm 2011-2012 của lớp Cao học ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính, Kỹ thuật điện tử khóa 2010. Thời gian từ ngày 4/4/2011 đến 30/7/2011. Thông báo có nói về chi tiết các…

Kết quả tuyển sinh sau Đại học – đợt 1 năm 2010

Học viện Công nghệ thông báo kết quả tuyển sinh sau Đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh – đợt 1 năm 2010 Kết quả tuyển sinh sau đại học

Tuyển sinh cao học 2010

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại tp Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh sau đại học như sau: Thông báo tuyển sinh cao học 2010