1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Sau đại học

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2012 Căn cứ Thông báo số: 398/TB-HV, của Giám đốc Học viện ký ngày 31/05/2012, về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông…

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2011

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Căn cứ đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh, Căn cứ kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt…

Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2011

THÔNG BÁO V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2011 Căn cứ Thông tư  số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh Sau…

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2011

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2011 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau: Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành…

Thí Sinh được miễn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2011

Danh sách các Thí Sinh được miễn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2011 của Học Viện CNBCVT. Quyet Dinh mien thi tieng Anh ky thi tuyen sinh cao hoc dot 2 nam 2011

Thông báo về thời gian tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2011

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2011 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ được tổ chức vào các ngày 26, 27 và 28/8/2011. Cụ thể: 1) 9h30’ ngày 26/8/2011 thí sinh tập trung tại phòng…

Thông báo tuyển sinh cao học 2011 không tập trung 20 tháng

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ…

Tuyển sinh trình độ Tiến Sĩ năm 2011

Ngày 17.02.2011, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký thông báo số 105/TB-ĐT&KHCN về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Học viện.   THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2011 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về việc ban hành Quy chế đào…

Thông báo đợt tập trung cao học

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp Hồ Chí Minh thông báo về việc tập trung đợt 3 năm 2011-2012 của lớp Cao học ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính, Kỹ thuật điện tử khóa 2010. Thời gian từ ngày 4/4/2011 đến 30/7/2011. Thông báo có nói về chi tiết các…

Kết quả tuyển sinh sau Đại học – đợt 1 năm 2010

Học viện Công nghệ thông báo kết quả tuyển sinh sau Đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh – đợt 1 năm 2010 Kết quả tuyển sinh sau đại học