1 2

Các tin trong chuyên mục Sau đại học

Danh sách phòng thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014 danh sách phòng thi, số báo danh như sau: – Các thí sinh nhận giấy báo dự thi trực tiếp…

Thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như  sau: – Ngày 31/10/2014: Làm thủ tục dự thi lúc 9h30′ – Ngày 01/11/2014:    + Sáng: môn Cơ bản (Toán Cao cấp, Toán Rời rạc)…

Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức và Ôn tập kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh thời khóa biểu Bổ sung kiến thức và Ôn tập kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2014 như  sau: – Bổ sung kiến thức:   + Chuyên…

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2014 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Căn cứ thông báo số 590/TB-HV ngày 31/07/2014 của Giám đốc Học viện Công…

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 – 2014 (tại cơ sở Hà Nội)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ  Đợt 1 năm 2014. Cụ thể như sau: THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2014 Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định  số…

Thông báo danh sách trúng tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo  đến các thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013 danh sách trúng tuyển (Xem danh sách đính kèm)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013

THÔNG BÁO V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013   Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-HV ngày 26/8/2011 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và Quyết định số 229/QĐ-HV ngày 16/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định…

Thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013

THÔNG BÁO V/v: Công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013   Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013 của thí sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo: 1-     Công bố kết quả thi…

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2013 đã hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức về việc nhận chứng chỉ BSKT như sau: – Thời gian nhận:…

Thông báo về danh sách đủ điều kiện dự thi và nhận giấy báo dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2-2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2013 về danh sách đủ điều kiện dự thi như sau: 1- DANH SÁCH THÍ SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỔ…