1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Đào tạo

Lịch thi Tốt nghiệp hệ Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy khóa 2011_đợt 1 và hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010

Lịch thi Tốt nghiệp hệ Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy khóa 2011_đợt 1 và hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 Lich thi Tot nghiep he Lien thong va Cao dang

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp hệ Liên thông khóa 2012 & hệ Vừa làm vừa học khóa 2010

TKB_D10TCQT01, 04 TKB_D10TCQT02, 05 TKB_D10TCVT01, D10TCVT03 TKB_D10TCVT02, D10TCVT04 TKB_L12CQCN01 TKB_L12CQQT01 TKB_L12CQVT01 TKB_L12CQVT02 TKB_L12CQVT03

SV ĐH, CĐ KHÓA 2012 CHÚ Ý: THÔNG BÁO HỦY 8 LỚP MÔN HỌC & THỜI HẠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Sinh viên bậc đại học, cao đẳng Khóa 2012 lưu ý: Có 8 lớp môn học bị hủy, SV xem tên môn học, danh sách SV và thông tin thời hạn cho đăng ký bổ sung chi tiết xem tại TB HUY LOP & DANG KY BO SUNG_HK1 2013-2014, Sinh viên đăng ký bổ sung theo đúng hạn ghi trong…

Danh sách sinh viên khóa 2011_đợt 1 hệ Liên thông & khóa 2010 Cao đẳng chính quy, thi tốt nghiệp ngày 1&2 tháng 8 năm 2013

Danh sách sinh viên khóa 2011_đợt 1 hệ Liên thông & khóa 2010 Cao đẳng chính quy, thi tốt nghiệp ngày 1&2 tháng 8 năm 2013 Danh sach thi Tot nghiep khoa 2011_Dot 1 he Lien thong, ngay 1.8.2013 DSSV LOP C10CNPM VA CAC KHOA TRUOC DU DIEU KIEN DU THI, THI LAI TN  

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 (2012-2013) các lớp VLVH khóa 2010

LICH THI L1 _ HK2 2012-2013_HE VLVH K2010 pdf

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 lớp D10TCQM01-K

TKB HK1_2013-2014_D10TCQM01-K

Thời khóa biểu HK1 năm học 2013-2014 lớp D10TCVT05-K

TKB HK1_2013-2014_D10TCVT05-K

Hướng dẫn đăng ký chọn môn học cho Đại học, Cao đẳng chính quy Khóa 2012

Hướng dẫn đăng ký chọn môn học cho Đại học, Cao đẳng chính quy Khóa 2012 Dang ky mon hoc tin chi

QUYẾT ĐỊNH: V/v cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho các sinh viên hệ chính quy dài hạn của Học viện CNBCVT Cơ sở tại TP HCM

QD 115 Thong bao

Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng học tập HK1 năm học 2012-2013

DSSV du kien duoc nhan HBKKHT hoc ky 1 nh 2012-2013