1 2 3 4

Các tin trong chuyên mục Đào tạo

Hướng dẫn chấm điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2012-2013

HD CHAM DIEM REN LUYEN HK2 2012-2013

Thông báo: Về việc đăng ký thi lại Tốt nghiệp hệ Liên thông chính quy.

Phòng giáo vụ & công tác sinh viên thông báo: Theo kế hoạch về thi Tốt nghiệp của khóa 2011_đợt 2 hệ Liên thông đại học chính quy_tại cơ sở TPHCM, dự kiến tổ chức thi Tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ  25/11/2013 đến 22/12/2013. Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên xin…

Mẫu đơn đăng ký học lại với khóa sau

Để tiết kiệm thời gian, sinh viên có nhu cầu học lại in mẫu đơn dưới đây, điền thông tin môn học, mã môn học, lớp đang có môn học này, mã lớp/nhóm & nộp đơn về Phòng Giáo vụ để đăng ký. DON DANG KY HOC LAI_SD CHO PHAN MEM DAO TAO_BM.GVCTSV.07.12

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2010, 2011 & 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP Hồ Chí Minh thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2013-2014 các lớp đại học, cao đẳng chính quy khóa 2010, 2011 và 2012 chính thức như sau: D12CQVT03-N D12CQVT02-N D12CQVT01-N D12CQQT04-N D12CQQT03-N D12CQQT02-N D12CQQT01-N D12CQKT04-N D12CQKT03-N D12CQKT02-N D12CQKT01-N D12CQDT01-N D12CQCN03-N…

THÔNG BÁO: Đăng ký học lại, học tự chọn với các khóa sau

THÔNG BÁO                                                                 V/v: Đăng ký học lại, học tự chọn với các khóa sau   THONG BAO DANG KY HOC LAI, TU CHON_HKI nam hoc 2013-2014

Khung kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 của Học viện CNBCVT Cơ sở TpHCM

KHUNG KE HOACH DAO TAO NAM HOC 2013-2014

Lịch thi Tốt nghiệp hệ Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy khóa 2011_đợt 1 và hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010

Lịch thi Tốt nghiệp hệ Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy khóa 2011_đợt 1 và hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 Lich thi Tot nghiep he Lien thong va Cao dang

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp hệ Liên thông khóa 2012 & hệ Vừa làm vừa học khóa 2010

TKB_D10TCQT01, 04 TKB_D10TCQT02, 05 TKB_D10TCVT01, D10TCVT03 TKB_D10TCVT02, D10TCVT04 TKB_L12CQCN01 TKB_L12CQQT01 TKB_L12CQVT01 TKB_L12CQVT02 TKB_L12CQVT03

SV ĐH, CĐ KHÓA 2012 CHÚ Ý: THÔNG BÁO HỦY 8 LỚP MÔN HỌC & THỜI HẠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Sinh viên bậc đại học, cao đẳng Khóa 2012 lưu ý: Có 8 lớp môn học bị hủy, SV xem tên môn học, danh sách SV và thông tin thời hạn cho đăng ký bổ sung chi tiết xem tại TB HUY LOP & DANG KY BO SUNG_HK1 2013-2014, Sinh viên đăng ký bổ sung theo đúng hạn ghi trong…

Danh sách sinh viên khóa 2011_đợt 1 hệ Liên thông & khóa 2010 Cao đẳng chính quy, thi tốt nghiệp ngày 1&2 tháng 8 năm 2013

Danh sách sinh viên khóa 2011_đợt 1 hệ Liên thông & khóa 2010 Cao đẳng chính quy, thi tốt nghiệp ngày 1&2 tháng 8 năm 2013 Danh sach thi Tot nghiep khoa 2011_Dot 1 he Lien thong, ngay 1.8.2013 DSSV LOP C10CNPM VA CAC KHOA TRUOC DU DIEU KIEN DU THI, THI LAI TN