Các tin trong chuyên mục Đào tạo

Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2010 – 2011 (các lớp chính quy)

Phòng Giáo vụ, Khảo thí thông báo tới sinh về lịch thi lần II cho các lớp Đại học – Cao đẳng chính quy năm học 2010 – 2011. Thông tin chi tiết sinh viên tải trong file đính kèm tại đây.

Mẫu giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Phòng Giáo vụ – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh bổ sung mẫu giấy Giới thiệu thực tập Tốt nghiệp cho sinh viên các năm cuối. Sinh viên có thể tải tại đây hoặc vào mục Quy Chế & Biểu Mẫu (mục con của Đào tạo) để…

Quyết định công nhận Tốt nghiệp Đại học Cao đẳng chính quy 2011

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng chính quy 2011 các lớp D06VTA1, D06THA1, D06QBA1, C07VTA1, C07THA1 cơ sở TP. Hồ Chí Minh của Giám đốc Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Cao đẳng Chính quy đợt 1 Đại học Chính quy đợt 2 Đại học Chính quy đợt…

Thời khóa biểu ôn tập luyện thi hệ VLVH 2011

Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông thông báo thời khóa biểu ôn tập luyện thi hệ VLVH 2011 như sau: Tải về

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh…

Chương trình đào tạo hệ Liên thông đại học

HỆ HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC 1. HOÀN CHỈNH KIẾT THỨC CĐ- ĐẠI HỌC ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 1.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo: – Tổng khối lượng kiến thức : 88 đvht – Thời gian đào tạo: 02 năm 1.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo: – Kiến…

Chương trình học hệ Cao đẳng

HỆ CAO ĐẲNG: 1. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH CNTT) 1.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo. – Tổng khối lượng kiến thức : 144 đvht – Thời gian đào tạo: 03 năm. 1.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:…

Chương trình học ngành Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh…

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện – điện tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:…

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:…