1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Đào tạo

Lịch thi lần 1 môn Kiến trúc máy tính, Ngôn ngữ lập trình C++ cho lớp ĐH, CĐ hệ chính quy học lại với lớp khóa trước (SV xin thi sớm)

LICH THI L1 _ HK1 2012-2013 CAC LOP DH, CD CHINH QUY (LOP HOC LAI)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 của hệ ĐHTX khóa 8.1 hệ 5 năm

Sinh viên xem TKB HK1 tại đây: TKB HK1 KHOA 8.1 HE DHTX 5 NAM

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp Liên thông khóa 2011 đợt 2 (L11CQQT01, L11CQVT02, L11CQCN02)

Các lớp LT khóa 2011 đợt 2 xem thời khóa biểu tại đây (TKB LT 2011.2)

DSSV hệ ĐH VB2 khóa 2010 bị đình chỉ thi học kỳ 2 năm học 2011-2012

DSSV HE DH VB2 KHOA 2010 BI DINH CHI THI HK2 NAM HOC 2011-2012

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp Vừa làm vừa học Khóa 2009, 2010

LICH THI L2, HK2_VLVH K2009, 2010

Lịch thi lần 1 và lần 2 _ học kỳ 1 năm học 2012-2013_ Hệ liên thông chính quy Khóa 2011 đợt 1

LICH THI L1, HK1_HE LT K2011 DOT 1, LICH THI L2, HK1_HE LT K2011 DOT 1

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012 CỦA CÁC KHÓA XÉT BỔ SUNG – HỆ VĂN BẰNG 2 (ÔN TỪ 15/10-19/10/2012)

TKB ON THI TOT NGHIEP CAC KHOA XET BO SUNG_VB2

THỜI KHÓA BIỂU HIỆU CHỈNH – CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2012

TKB CAC LOP CD 2012_HIEU CHINH

QUY ĐỊNH 1057 CỦA GĐHV CNBCVT (BAN HÀNH 31/12/2010) VỀ XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN (KÈM MẪU BIỂU)

Quyet dinh ban hanh qd 1057BM.GVCTSV.07.01 (don xin chuyen doi chuong trinh dao tao)BM.GVCTSV.07.04 (don xin mien hoc, mien thi GDTC, GDQP)BM.GVCTSV.07.06 (Don xin bao luu KQHT, don xin chuyen diem)BM.GVCTSV.07.07 (DS mon hoc xin bao luu)BM.GVCTSV.07.08 (Don xin mon hoc thay the)BM.GVCTSV.07.12(Don dang ky hoc lai)BM.GVCTSV.07.13(Don dang ky hoc cai thien diem)DON DANG KY…

THỜI KHOÁ BIỂU HK1 (2012-2013) ĐH KHOÁ 2012 (CÁC LỚP D12CQDT01, D12CQCN01, D12CQCN02, D12CQCN03) HIỆU CHỈNH TỪ 20.9.2012

TKB_CHINHQUY_HK1 NAM 2012-2013_KHOA 2012_NGANH DDT & CNTT