1 2 3 4

Các tin trong chuyên mục Đào tạo

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp Vừa làm vừa học Khóa 2009, 2010

LICH THI L2, HK2_VLVH K2009, 2010

Lịch thi lần 1 và lần 2 _ học kỳ 1 năm học 2012-2013_ Hệ liên thông chính quy Khóa 2011 đợt 1

LICH THI L1, HK1_HE LT K2011 DOT 1, LICH THI L2, HK1_HE LT K2011 DOT 1

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012 CỦA CÁC KHÓA XÉT BỔ SUNG – HỆ VĂN BẰNG 2 (ÔN TỪ 15/10-19/10/2012)

TKB ON THI TOT NGHIEP CAC KHOA XET BO SUNG_VB2

THỜI KHÓA BIỂU HIỆU CHỈNH – CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2012

TKB CAC LOP CD 2012_HIEU CHINH

QUY ĐỊNH 1057 CỦA GĐHV CNBCVT (BAN HÀNH 31/12/2010) VỀ XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN (KÈM MẪU BIỂU)

Quyet dinh ban hanh qd 1057BM.GVCTSV.07.01 (don xin chuyen doi chuong trinh dao tao)BM.GVCTSV.07.04 (don xin mien hoc, mien thi GDTC, GDQP)BM.GVCTSV.07.06 (Don xin bao luu KQHT, don xin chuyen diem)BM.GVCTSV.07.07 (DS mon hoc xin bao luu)BM.GVCTSV.07.08 (Don xin mon hoc thay the)BM.GVCTSV.07.12(Don dang ky hoc lai)BM.GVCTSV.07.13(Don dang ky hoc cai thien diem)DON DANG KY…

THỜI KHOÁ BIỂU HK1 (2012-2013) ĐH KHOÁ 2012 (CÁC LỚP D12CQDT01, D12CQCN01, D12CQCN02, D12CQCN03) HIỆU CHỈNH TỪ 20.9.2012

TKB_CHINHQUY_HK1 NAM 2012-2013_KHOA 2012_NGANH DDT & CNTT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 LỚP L11CQVT01-N

TKB_HK1 2012-2013_L11CQVT01_LIEN THONG CQ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 CÁC LỚP HỆ VLVH ĐTVT KHÓA 2009

TKB_HK1 2012-2013_D09VTC1&C3_HE VLVHTKB_HK1 2012-2013_D09VTC2&C4_HE VLVH

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CHO LỚP ĐH VB2_D09QBK4 (TỪ 1-5/10/2012)

TKB ON THI TN_VB2_D09QBK4_1-5.10.2012

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY_KHÓA 2012 (BAN HÀNH TẠM THỜI)

QD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_CNTTQD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_DTTTQD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_QTKD