Các tin trong chuyên mục Đào tạo

Bản hiệu chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Sinh viên xem kế hoạch đào tạo đã được hiệu chỉnh tại đây (21.11.2012_KE HOACH DAO TAO 2012-2013_HIEU CHINH)

Hướng dẫn sinh viên thuộc diện lưu ban, buộc thôi học năm học 2011-2012 đăng ký học lại hoặc chuyển bậc đào tạo năm học 2012-2013

HUONG DAN THU TUC CHO SV LUU BAN, THOI HOC 2011-2012 Sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên để biết thêm chi tiết Xem danh sách sinh viên thuộc diện lưu ban, buộc thôi học năm học tại đây:  QD duyet DS sv DHCD bi tam ngung hoc, thoi hoc NH…

Hướng dẫn về việc thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy

HD THI CAI THIEN DIEM

Thời khóa biểu môn Tiếng Anh chuyên ngành cho D07QBC3

14.11.2012_TKB_TIENG ANH CHUYEN NGANH_D07QBC3

Thời khóa biểu lớp riêng cho D08QBC2

14.11.2012_TKB_LOP RIENG_D08QBC2

Thời khóa biểu lớp riêng cho D07THC1, C2

14.11.2012_TKB_LOP RIENG_D07THC1,2

Thời khóa biểu HK1 2012-2013 L11CQVT02 hiệu chỉnh

14.11.2012_TKB HK1 2012-2013_L11CQVT02_HIEU CHINH

Thời khóa biểu HK1 2012-2013 L11CQCN02 hiệu chỉnh

14.11.2012_TKB HK1 2012-2013_L11CQCN02_HIEU CHINH

Kế hoạch thực tập & thi tốt nghiệp của lớp L11CQQT01

SV lớp L11CQQT01 xem kế hoạch thực tậ & thi tốt nghiệp tại đây (14.11.2012_KH TT&TN LOP L11CQQT01-N)

Lịch thi tốt nghiệp các lớp ĐH chính quy khóa 2008

Sinh viên Khóa 2008 hệ ĐHCQ đã được duyệt đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp;  sinh viên khóa trước (2007, 2006, 2005) được duyệt cho thi hoặc thi lại tốt nghiệp cùng khóa 2008 xem thông tin về ngày thi, thủ tục dự thi tại đây (Lich thi tot nghiep DHCQ 2008_29&30.11.2012). S