1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Đào tạo

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐH 2008-2013

LICH ON THI TOT NGHIEP_DH 2008

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho SV Khóa ĐHCQ 2007 (thi tốt nghiệp đợt 2-7/2012)

QD CNTN DH2007 DOT 2_774_25.10.2012 Mời sinh viên có tên trong quyết định đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp tại Phòng Giáo vụ & Công tác Sinh viên (Q9)

Quyết định phê duyệt danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy bị buộc thôi học, tạm ngừng học năm học 2011-2012

Hội đồng xét học tiếp, ngừng học & thôi học Học viện đã họp xét kết quả học tập & nỗ lực rèn luyện của SV hệ chính quy năm học 2011-2012, sinh viên xem quyết định và danh sách bị buộc thôi học hoặc tạm ngừng học/chuyển xuống khóa sau tại đây QD duyet DS sv DHCD bi…

Lịch thi lần 1 môn Kiến trúc máy tính, Ngôn ngữ lập trình C++ cho lớp ĐH, CĐ hệ chính quy học lại với lớp khóa trước (SV xin thi sớm)

LICH THI L1 _ HK1 2012-2013 CAC LOP DH, CD CHINH QUY (LOP HOC LAI)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 của hệ ĐHTX khóa 8.1 hệ 5 năm

Sinh viên xem TKB HK1 tại đây: TKB HK1 KHOA 8.1 HE DHTX 5 NAM

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp Liên thông khóa 2011 đợt 2 (L11CQQT01, L11CQVT02, L11CQCN02)

Các lớp LT khóa 2011 đợt 2 xem thời khóa biểu tại đây (TKB LT 2011.2)

DSSV hệ ĐH VB2 khóa 2010 bị đình chỉ thi học kỳ 2 năm học 2011-2012

DSSV HE DH VB2 KHOA 2010 BI DINH CHI THI HK2 NAM HOC 2011-2012

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp Vừa làm vừa học Khóa 2009, 2010

LICH THI L2, HK2_VLVH K2009, 2010

Lịch thi lần 1 và lần 2 _ học kỳ 1 năm học 2012-2013_ Hệ liên thông chính quy Khóa 2011 đợt 1

LICH THI L1, HK1_HE LT K2011 DOT 1, LICH THI L2, HK1_HE LT K2011 DOT 1

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012 CỦA CÁC KHÓA XÉT BỔ SUNG – HỆ VĂN BẰNG 2 (ÔN TỪ 15/10-19/10/2012)

TKB ON THI TOT NGHIEP CAC KHOA XET BO SUNG_VB2