1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Liên thông

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp Liên thông khóa 2011 đợt 2 (L11CQQT01, L11CQVT02, L11CQCN02)

Các lớp LT khóa 2011 đợt 2 xem thời khóa biểu tại đây (TKB LT 2011.2)

Lịch thi lần 1 và lần 2 _ học kỳ 1 năm học 2012-2013_ Hệ liên thông chính quy Khóa 2011 đợt 1

LICH THI L1, HK1_HE LT K2011 DOT 1, LICH THI L2, HK1_HE LT K2011 DOT 1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 LỚP L11CQVT01-N

TKB_HK1 2012-2013_L11CQVT01_LIEN THONG CQ

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY_KHÓA 2012 (BAN HÀNH TẠM THỜI)

QD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_CNTTQD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_DTTTQD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_QTKD

Danh sách sinh viên hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH khóa 2008 và hệ Đại học hình thức VLVH được công nhận TN

Tháng 04.2011, PGS.TS. Lê Hữu Lập – Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học khóa 2008, các khóa trước và sinh viên hệ Đại học hình thức VLVH. Các sinh…

Chương trình đào tạo hệ Liên thông đại học

HỆ HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC 1. HOÀN CHỈNH KIẾT THỨC CĐ- ĐẠI HỌC ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 1.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo: – Tổng khối lượng kiến thức : 88 đvht – Thời gian đào tạo: 02 năm 1.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo: – Kiến…

Thay đổi thời khóa biểu bổ sung kiến thức hệ Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 2 năm 2010

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo thời khóa biểu bổ sung kiến thức hệ Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 2 năm 2010, áp dụng từ ngày 06.09.2010 Ngành Công nghệ thông tin Ngành điện tử viễn thông

Quy định về thi và công nhận kết quả các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo đại học chính quy

Quy định về thi và công nhận kết quả các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau: Các văn bản liên quan: >>Quy định về thi và công nhận kết quả các học phần Tiếng Anh trong chương…

Điểm thi chính trị các lớp Hoàn chỉnh kiến thức, ĐH-CĐ chính quy và điểm thi tốt nghiệp cao đẳng năm 2010

ĐIỂM THI CHÍNH TRỊ CÁC LỚP HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC ĐH, CÁC LỚP ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NĂM 2010 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD thông báo đến các sinh viên điểm thi môn chính trị các lớp Hoàn chỉnh kiến thức đại học…

Quy định thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy

Ngày 14/07/2010 TS. Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Học viện phụ trách Cơ sở tại Tp.HCM đã ký quyết định ban hành Quy định thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đào tạo tại Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở…