1 2 3 4

Các tin trong chuyên mục Liên thông

Thông báo hết hạn trả nợ môn học hệ liên thông 2008,2009,2010

Thong bao het han tra no mon hoc, no thi TN cua sv he LT 2008,2009,2010

Tổ chức lớp học lại các môn Mạng viễn thông, Hệ thống chuyển mạch 2, Mạng và công nghệ truy nhập, Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch cho sinh viên các khóa 2011 trở về trước.

Sinh viên đăng ký học lại các môn theo Thông báo (file đính kèm) nộp đơn tại phòng Giáo vụ và CTSV, hạn chót vào ngày 08/03/2013. Xin trân trọng thông báo! Thông báo mở lớp cho sinh viên học lại!

Thời khóa biểu học kỳ 1 NH 2012-2013 lớp L12CQVT03-N (hệ liên thông)

TKB HK1_L12CQVT03 HE LIEN THONG

Lịch nghỉ tết nguyên đán Quý Tỵ (2013) của sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông & hệ vừa làm vừa học

LICH NGHI TET NGUYEN DAN 2013

Lịch ôn thi tốt nghiệp lần 2 – hệ liên thông chính quy

21.11.2012_LICH ON THI TOT NGHIEP LAN 2_HE LIEN THONG CQ

Bản hiệu chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Sinh viên xem kế hoạch đào tạo đã được hiệu chỉnh tại đây (21.11.2012_KE HOACH DAO TAO 2012-2013_HIEU CHINH)

Thời khóa biểu HK1 2012-2013 L11CQVT02 hiệu chỉnh

14.11.2012_TKB HK1 2012-2013_L11CQVT02_HIEU CHINH

Thời khóa biểu HK1 2012-2013 L11CQCN02 hiệu chỉnh

14.11.2012_TKB HK1 2012-2013_L11CQCN02_HIEU CHINH

Kế hoạch thực tập & thi tốt nghiệp của lớp L11CQQT01

SV lớp L11CQQT01 xem kế hoạch thực tậ & thi tốt nghiệp tại đây (14.11.2012_KH TT&TN LOP L11CQQT01-N)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp Liên thông khóa 2011 đợt 2 (L11CQQT01, L11CQVT02, L11CQCN02)

Các lớp LT khóa 2011 đợt 2 xem thời khóa biểu tại đây (TKB LT 2011.2)