1 2 3 4

Các tin trong chuyên mục Đại học – Cao đẳng

QUY ĐỊNH 1057 CỦA GĐHV CNBCVT (BAN HÀNH 31/12/2010) VỀ XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN (KÈM MẪU BIỂU)

Quyet dinh ban hanh qd 1057BM.GVCTSV.07.01 (don xin chuyen doi chuong trinh dao tao)BM.GVCTSV.07.04 (don xin mien hoc, mien thi GDTC, GDQP)BM.GVCTSV.07.06 (Don xin bao luu KQHT, don xin chuyen diem)BM.GVCTSV.07.07 (DS mon hoc xin bao luu)BM.GVCTSV.07.08 (Don xin mon hoc thay the)BM.GVCTSV.07.12(Don dang ky hoc lai)BM.GVCTSV.07.13(Don dang ky hoc cai thien diem)DON DANG KY…

THỜI KHOÁ BIỂU HK1 (2012-2013) ĐH KHOÁ 2012 (CÁC LỚP D12CQDT01, D12CQCN01, D12CQCN02, D12CQCN03) HIỆU CHỈNH TỪ 20.9.2012

TKB_CHINHQUY_HK1 NAM 2012-2013_KHOA 2012_NGANH DDT & CNTT

TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ CỦA HỌC VIỆN CNBCVT, TRIỂN KHAI TỪ KHÓA ĐH, CĐ 2012

Cao dang _DTVTCao dang CNTTCao dang KetoanCao dang QTKDDai hoc _DTVTDai hoc CNTTDai hoc Dien-DientuDai hoc Ke toanDai hoc QTKDDh CN da phuong tien

Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2010 – 2011 (các lớp chính quy)

Phòng Giáo vụ, Khảo thí thông báo tới sinh về lịch thi lần II cho các lớp Đại học – Cao đẳng chính quy năm học 2010 – 2011. Thông tin chi tiết sinh viên tải trong file đính kèm tại đây.

Mẫu giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Phòng Giáo vụ – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh bổ sung mẫu giấy Giới thiệu thực tập Tốt nghiệp cho sinh viên các năm cuối. Sinh viên có thể tải tại đây hoặc vào mục Quy Chế & Biểu Mẫu (mục con của Đào tạo) để…

Quyết định công nhận Tốt nghiệp Đại học Cao đẳng chính quy 2011

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng chính quy 2011 các lớp D06VTA1, D06THA1, D06QBA1, C07VTA1, C07THA1 cơ sở TP. Hồ Chí Minh của Giám đốc Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Cao đẳng Chính quy đợt 1 Đại học Chính quy đợt 2 Đại học Chính quy đợt…

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh…

Chương trình học hệ Cao đẳng

HỆ CAO ĐẲNG: 1. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH CNTT) 1.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo. – Tổng khối lượng kiến thức : 144 đvht – Thời gian đào tạo: 03 năm. 1.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:…

Chương trình học ngành Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh…

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện – điện tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 200đvht (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:…