1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Đại học – Cao đẳng

Tổ chức lớp học lại các môn Mạng viễn thông, Hệ thống chuyển mạch 2, Mạng và công nghệ truy nhập, Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch cho sinh viên các khóa 2011 trở về trước.

Sinh viên đăng ký học lại các môn theo Thông báo (file đính kèm) nộp đơn tại phòng Giáo vụ và CTSV, hạn chót vào ngày 08/03/2013. Xin trân trọng thông báo! Thông báo mở lớp cho sinh viên học lại!

Bảng điểm toàn khóa 2008 hệ Đại học chính quy.

BANG DIEM TOAN KHOA DAI HOC 2008 (thi TN)

Thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ II năm học 2012-2013 của các khóa 2009, 2010, 2011 hệ chính quy

Sinh viên xem thông tin thời khóa biểu và đăng ký học lại, học tự chọn trong tuần 24/12-28/12/2012  tại Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên (Q9) TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2009 TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2010 TKB_CHINHQUY_HK2 NAM 2012-2013_KHOA 2011

Lịch thi lần 1, học kỳ 1 năm học 2012-2013 của các lớp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy khóa 2012

LICH THI L1 _ HK1 2012-2013 CAC LOP DH, CD CHINH QUY KHOA 2012

Quyết định thành lập các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy khóa 2012

C12CQCN, C12CQKT, C12CQQT, C12CQVT, D12CQCN, D12CQDT, D12CQKT, D12CQVT, D12CQQT

Hiệu chỉnh lịch thi lần 1_học kỳ 1 năm học 2012-2013_khóa 2009, 2010, 2011

HIEU CHINH LICH THI HK1_KHOA 2009, 2010, 2011

Lịch nghỉ tết nguyên đán Quý Tỵ (2013) của sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông & hệ vừa làm vừa học

LICH NGHI TET NGUYEN DAN 2013

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho 02 sinh viên khóa cao đẳng 2009 hệ chính quy (sau phúc khảo)

Sinh viên đến Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp vào ngày thứ 6 (23/11/2012) QD 764_CNTN CD2009_sau PK

Lịch thi lần 1 – học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2009, 2010, 2011

21.11.2012_LICH THI L1, HK1_KHOA 2009 21.11.2012_LICH THI L1, HK1_KHOA 2010 21.11.2012_LICH THI L1, HK1_KHOA 2011

Bản hiệu chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Sinh viên xem kế hoạch đào tạo đã được hiệu chỉnh tại đây (21.11.2012_KE HOACH DAO TAO 2012-2013_HIEU CHINH)