1 2 3 4

Các tin trong chuyên mục Đại học – Cao đẳng

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo…

Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tổng chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  STT Tên trường / Địa chỉ / Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành đào tạo Môn thi/xét tuyển Tổng chỉ tiêu   CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC…

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 16/09/2014 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm trúng tuyển nguyện…

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Học viện (cập nhật hàng ngày)

Tính đến hết 12/09/2014 Danh sách của Cơ sở phía Nam (BVS)  Danh sách hồ sơ không hợp lệ: Danh sách hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển tại Cơ sở phía Nam      

Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2014

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 A. Thời gian nhập học: Từ 7h30’ ngày 27/09/2014 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Đường Man Thiện, Phường Hiệp…

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2014

THÔNG BÁO V/V: XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính…

Thông báo chương trình tư vấn trực tuyến thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào ĐH, CĐ chính quy 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TRỰC TUYẾN THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TẠI CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐIỆN TỬ CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Để hỗ trợ thí sinh và những người quan tâm…

Thông báo trả kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014

THÔNG BÁO V/v: Trả kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo về việc trả kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau: 1. Đối với các thí sinh nộp hồ…

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy 2014

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Học viện như sau: I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC…

Danh sách thí sinh tuyển thẳng và thí sinh được tiếp nhận vào học đại học, cao đẳng chính quy năm 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thí sinh là thành viên đội tuyển Olypic được tuyển thẳng vào hệ đại học-cao đẳng chính quy, thí sinh là người khuyết tật…