1 2 3 4

Các tin trong chuyên mục Đại học – Cao đẳng

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012 – Cơ sở Phía Nam

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012 – Cơ sở Phía Nam – Ngành Điện tử Viễn thông – Ngành Công nghệ thông tin – Ngành Quản trị kinh doanh

Danh sách trúng tuyển hệ đại học hình thức giáo dục từ xa – đợt 2 năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh danh sách trúng tuyển hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012. Xem danh sách

Danh sách học viên được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học năm 2012

– Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/9/1997 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ…

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10/9/2012 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng…

Thông báo điều chỉnh lịch thi hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2012

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo: Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 của Học viện Công…

Thông báo điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ hệ chính quy 2012

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 Thực hiện nội dung văn bản số 5551/BGDĐT-GDĐH ngày 23/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính…

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ (CAO ĐẲNG THỰC HÀNH) Nhằm góp phần tích cực thực hiện Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định…

Lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2012 CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 của Học viện Công…

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012

THÔNG BÁO V/v Xét tuyển bổ sung vào đại học, cao đẳnghệ chính quy năm 2012 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012;…

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 08/8/2012 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng…