1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Đại học – Cao đẳng

Thông báo nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BSKT kỳ thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã tham gia lớp Bổ sung kiến thức trong kỳ tuyển sinh hệ Liên thông trình độ từ  Cao đẳng lên Đại học năm 2012 như sau: Mời các thí sinh đã tham gia và…

Thời khóa biểu và hướng dẫn thủ tục nhập học hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã trúng tuyển hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012 thời khóa biểu (xem tại đây) và hướng dẫn thủ tục nhập học (xem tại đây)

Danh sách phòng thi và thông báo nhận Giấy báo dự thi kỳ thi tuyển sinh Liên thông trình độ từ CĐ lên ĐH năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo trả Giấy báo thi tuyển sinh Liên thông trình độ từ  CĐ lên ĐH  năm 2012 như sau: 1. Để hạn chế tình trạng thất lạc và để các thí sinh Giấy báo dự  thi một cách nhanh chóng….

Thông báo về việc kết thúc thời gian nhập học nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng chính quy năm 2012

Nội dung: File đính kèm (click file đính kèm)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012 – Cơ sở Phía Nam

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012 – Cơ sở Phía Nam – Ngành Điện tử Viễn thông – Ngành Công nghệ thông tin – Ngành Quản trị kinh doanh

Danh sách trúng tuyển hệ đại học hình thức giáo dục từ xa – đợt 2 năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh danh sách trúng tuyển hệ Đại học hình thức giáo dục từ xa đợt 2 năm 2012. Xem danh sách

Danh sách học viên được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học năm 2012

– Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/9/1997 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ…

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10/9/2012 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng…

Thông báo điều chỉnh lịch thi hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2012

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo: Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 của Học viện Công…

Thông báo điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ hệ chính quy 2012

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 Thực hiện nội dung văn bản số 5551/BGDĐT-GDĐH ngày 23/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính…