Trình độ Tiến sỹ Archives - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Trình độ Tiến sỹ

Chương trình khung Tiến sỹ Kỹ thuật Viễn thông

Mã ngành: 62520208 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sỹ Kỹ thuật điện tử

Mã ngành: 62520203 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sỹ Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 62520214 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sỹ Hệ thống thông tin

Mã ngành: 62480104 Chương trình khung: đang được cập nhật