ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC Archives - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Chương trình khung Đại học Vừa làm Vừa học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201  Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chương trình khung: áp dụng chương trình khung của đại học chính quy cùng ngành