1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Trình độ Tiến sỹ

Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Thôn Dã Bảo Vệ Thành Công Cấp Cơ Sở Luận Án Tiến Sĩ

Thực hiện Quyết định số 783A /QĐ-HV ngày 27/09/2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được sự nhất trí của các thành viên Hội đồng, ngày 26/10/2019,  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn…

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật Viễn thông

Mã ngành: 9520208 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

Mã ngành: 9520203 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 9480106 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Hệ thống thông tin

Mã ngành: 9480104 Chương trình khung: đang được cập nhật