1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Trình độ Đại học

Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301 Chuyên ngành: Điện tử máy tính Xử lý tín hiệu truyền thông Robotic Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi

THÔNG TIN ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông tin về đề án mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ đại học: 1. Thông tin đề án: Đề án mở ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Đề án mở ngành KT Điều khiển và Tự…

Chương trình khung Đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216 Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chương trình khung ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (áp dụng cho các khóa từ 2021 trở đi) Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ: Chuyên…

Giới thiệu các ngành đào tạo bậc đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

1. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG Mã ngành: 7520207 Thời gian đào tạo: 4,5 năm Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ Bằng tốt nghiệp: KỸ SƯ ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG Giới thiệu sơ lược: Từ thiết bị vệ tinh đến các tuyến cáp xuyên đại dương, từ chiếc máy thu hình,…

Giới Thiệu Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện tử

Theo thống kê của VietnamWorks, trong sáu tháng đầu năm 2019, lĩnh vực kinh doanh Điện/Điện tử đứng thứ hai trong nhóm 10 lĩnh vực kinh doanh có chỉ số thiếu hụt nhân sự cao nhất, với 90% các nhà tuyển dụng cho biết công ty họ đang thiếu hụt nhân sự rất lớn; điều…

Giới thiệu ngành An toàn thông tin

Trong thời đại số ai sẽ bảo vệ dữ liệu và giúp loại bỏ những nguy cơ và lỗ hổng tiềm ẩn trên các hệ thống thiết yếu hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của chúng ta như các thiết bị điện gia dụng, điện thoại, máy tính, hệ thống camera giám sát, hệ thống…

Giới Thiệu Ngành Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông

Tại Việt Nam, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang phát triển một cách mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông cung cấp các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến về…

Chương trình khung Đại học Kế toán

Mã ngành: 7340301 Chương trình khung Điều chỉnh kế hoạch và tiến trình đào tạo  

Chương trình khung Đại học Marketing

Mã ngành: 7340115 Các chuyên ngành: Internet Marketing Phân tích dữ liệu Marketing số Truyền thông Marketing Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp Quản trị Marketing Thương mại điện tử Chương trình khung