1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục ĐẠI HỌC TỪ XA

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA (CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN) NĂM 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2018 như sau: I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO: STT Ngành tuyển sinh đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu tuyển sinh Phạm vi tuyển sinh 1. Kỹ thuật Điện tử, viễn thông…

Chương trình khung Đại học Từ xa

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201 Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhungDaiHoc-GDTX-DTTT-CNTT-QTKD_733-QD-HV