1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Cao đẳng nghề

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ — vào March 28, 2014 lúc 6:49 pm

Ngành đào tạo:

  • Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm
    • Mã nghề: 50480211
  • Công nghệ thông tin – Thiết kế trang web
    • Mã nghề: 50480209
  • Kế toán doanh nghiệp
    • Mã nghề: 50340310

Chương trình khung: đang cập nhật