1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Liên thông Cao đẳng Đại học

Liên thông CĐ-ĐH — vào March 28, 2014 lúc 6:28 pm

Các ngành:

 • Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
  • Mã ngành: D520207
 • Công nghệ thông tin
  • Mã ngành: D480201
  • Chuyên ngành:
   • Hệ thống thông tin
   • Công nghệ phần mềm
   • Máy tính và truyền thông
 • Quản trị kinh doanh
  • Mã ngành: D340101
  • Chuyên ngành:
   • Quản trị Marketing
   • Quản trị doanh nghiệp
   • Thương mại điện tử
 • Kế toán
  • Mã ngành: D340301

Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_LTCDDH_1169-QD-HV