1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Công nghệ thông tin

Ngành đào tạo, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:12 pm

Mã ngành: 7480201

Chuyên ngành:

  • Công nghệ phần mềm
  • Kỹ thuật máy tính
  • Hệ thống thông tin
  • Khoa học máy tính
  • Máy tính và truyền thông dữ liệu

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Chương trình khung ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước)

Chương trình khung ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi)